حرف شب

۰۹تیر
آغاز تصویر برداری فیلم “حرف شب “

آغاز تصویر برداری فیلم “حرف شب “

تصویربرداری «حرف شب» به کارگردانی امیر طهرانی در تهران آغاز شد.