حرف دل ورزشکاران

۰۶مهر
وضعیت ورزش بهارستان چگونه است؟ / حرف دل ورزشکاران چیست؟

وضعیت ورزش بهارستان چگونه است؟ / حرف دل ورزشکاران چیست؟

وعده‌های بدون نتیجه و عملکرد ضعیف اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان سبب نارضایتی شهروندان به‌ویژه ورزشکاران این شهرستان از وضعیت موجود شده است.