حرف حساب

۰۱آبان
یک کلمه حرف حساب با رئیس مجلس

یک کلمه حرف حساب با رئیس مجلس

دولت در مصوبه ۲۹ فروردین ماه ۹۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره  ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تعیین مرجع نرخ ارز بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان کرده است.