حرف‌های ک

۰۳بهمن
باقری: بازیکنان پرسپولیس به حرف‌های کادرفنی گوش ندادند

باقری: بازیکنان پرسپولیس به حرف‌های کادرفنی گوش ندادند

مربی پرسپولیس گفت: بازیکنان تیم در این مسابقه به حرف‌های کادرفنی گوش ندادند.