حرز شمس

۱۹فروردین
رمزگشایی از حرز انگشتر شرف الشمس

رمزگشایی از حرز انگشتر شرف الشمس

برای دعای شرف الشمس خواص بسیاری ذکر شده که گره گشایی از مشکلات و برآورده شدن حاجت از مهم ترین آنهاست.