حراست مجلس

۲۹آبان
فردی که کلاه نمایندگان مجلس را برمی‌داشت به دام افتاد

فردی که کلاه نمایندگان مجلس را برمی‌داشت به دام افتاد

مرد ۵۵ ساله‌ای که به بهانه گرفتن کمک مالی با نمایندگان مجلس تماس حاصل کرده و مبالغی را از آنها دریافت می‌کرد در شمال کشور دستگیر شد.