حراست دانشگاه تهران

۲۳مهر
رئیس دانشگاه تهران به حراست دستور مبنی بر عدم برخورد با ناهنجاری‌های دانشگاه

رئیس دانشگاه تهران به حراست دستور مبنی بر عدم برخورد با ناهنجاری‌های دانشگاه

 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: هر روز محیط دانشگاه در حال بدتر شدن  است، یکی از وظایفی که رئیس دانشگاه دارد اجرای این قانون است و رئیس دانشگاه حق ندارد از این قانون سرباز زند اما متاسفانه وقتی از نیروی‌های حراست دانشگاه سوال می‌شود که چرا واکنشی نشان نمی‌دهد می‌گویند که از بالا به ما اجازه نمی‌دهند.