حراج بزرگ تهران

۰۶خرداد
بی اعتنایی مسئولان به پدیده شوم اشرافی گری در حراج بزرگ تهران

بی اعتنایی مسئولان به پدیده شوم اشرافی گری در حراج بزرگ تهران

فرهنگ اشرافی گری از زمان دولت سازندگی به مرور وارد فرهنگ مردم شد و به فراخور زمان همه گیری اشرافی گری افراطی در جامعه به وجود آمد.