حرائم رودخانه

۲۹فروردین
تصاویر برگزاری جلسه حفظ اموال و اراضی بیت المال در شهریار

تصاویر برگزاری جلسه حفظ اموال و اراضی بیت المال در شهریار

جلسه حفظ اموال و اراضی بیت المال شهرستان شهریار با حضور فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان عمومی و انقلاب برگزار شد.