حذف یک صفر از پول

۲۵آذر
حذف یک صفر از پول ملی، اثری در رونق اقتصادی ندارد/ دولت به جاده خاکی زده تا از مسائل اصلی اقتصادی فرار کند/ روحانی به هر وعده ای که داده،عمل نکرده است

حذف یک صفر از پول ملی، اثری در رونق اقتصادی ندارد/ دولت به جاده خاکی زده تا از مسائل اصلی اقتصادی فرار کند/ روحانی به هر وعده ای که داده،عمل نکرده است

شیخی با بیان اینکه حذف یک صفر از پول ملی، اثری در رونق اقتصادی ندارد، گفت: دولت به جاده خاکی زده تا از مسائل اصلی اقتصادی فرار کند و روحانی باید پاسخ دهند که چرا به هر وعده ای که داده،عمل نکرده است؟