حذف یارانه نان

۰۷اردیبهشت
حذف یارانه نان سیاستی تخریبی است

حذف یارانه نان سیاستی تخریبی است

نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: حذف یارانه نان سیاست دولت تدبیر و امید، سیاستی تخریبی در منظر نمایندگان خانه ملت است.

۳۱فروردین
یارانه نان حذف نمی شود

یارانه نان حذف نمی شود

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: تغییری در جریان روند یارانه نان ایجاد نخواهد شد و مجلس شورای اسلامی در بحث یارانه نان ورود پیدا کرد و در این راستا تصمیمات قابل اجرایی را اتخاذ کرده است.