حذف یارانه‌

۲۸اردیبهشت
شمارش معکوس برای حذف یارانه‌بگیران

شمارش معکوس برای حذف یارانه‌بگیران

سخنگوی دولت در آخرین اظهارنظر خود از غربالگری تدریجی متقاضیان براساس حساب‌های بانکی خبر داده است؛ اقدامی که طبق قانون دولت موظف به انجام آن بوده و باید در راستای اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آن را در دستور کار خود قرار دهد.