حذف کتب درسی

۰۲آبان
ارزش یابی توصیفی برای تغییر نمره

ارزش یابی توصیفی برای تغییر نمره

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تکلیف زیاد نقشی در آموزش ندارد، گفت: برخی معلمان ارزشیابی کیفی ـ. توصیفی را فقط در تغییر نمره‌دهی می‌دانند.