حذف نام شهید از خیابان ها

۲۸شهریور
مارکوپلو جایگرین نام شهید شد 

مارکوپلو جایگرین نام شهید شد 

موضوع حذف نام شهدا از تابلوی معابر در سطح شهر تهران و برخی از شهرستان ها اخیرا در فضای مجازی و حقیقی مطرح شده و گلایه‌مندی‌های بسیاری از سوی شهروندان به همراه داشته است.