حذف قرآن کریم

۲۳شهریور
فرار آموزش و پرورش از پاسخ دادن به چرایی حذف تصویر قرآن کریم

فرار آموزش و پرورش از پاسخ دادن به چرایی حذف تصویر قرآن کریم

نگاهی به جلد کتاب های پایه سوم نشان می دهد تقریبا در همه این ها تصاویر دختران دانش آموز دیده می شود. این دروغ همانا و فرار مسئولان آموزش و پرورش و مجریان سند استعماری ۲۰۳۰ از پاسخ درباره حذف تصویر قرآن است.