حذف شورای نگهبان

۱۷بهمن
هجمه کنندگان به شورای نگهبان سکولاراند/ آنها به دنبال حذف شورای نگهبان هستند

هجمه کنندگان به شورای نگهبان سکولاراند/ آنها به دنبال حذف شورای نگهبان هستند

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری اظهار داشت: هجمه کنندگان به شورای نگهبان، گروه های سکولاری هستند که اصل اسلامیت نظام را باور ندارند.