حذف دفترچه تامین اجتماعی

۲۸بهمن
دفترچه‌های بیمه درمانی تأمین اجتماعی حذف می‌شود

دفترچه‌های بیمه درمانی تأمین اجتماعی حذف می‌شود

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: با همکاری دستگاه‌های مربوطه روند حذف دفترچه بیمه درمانی تأمین اجتماعی در مراکز غیرملکی سراسر کشور اجرایی می‌شود.