حذف تدریجی

۲۹آذر
حذف تدریجی توافق برای اخذ مالیات/ تامین ۴۴ درصد هزینه جاری از مالیات

حذف تدریجی توافق برای اخذ مالیات/ تامین ۴۴ درصد هزینه جاری از مالیات

رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف تدریجی توافق با اصناف برای دریافت مالیات عملکرد خبر داد و گفت: اکنون ۴۴ درصد هزینه‌های جاری دولت از مالیات تامین می‌شود.