حذف تحریم ها

۱۶فروردین
حرف دیروز: مشکلات کشور ناشی از تحریم ها است/ حرف امروز: با حذف تحریم همه مشکلات حل نمی‌شود

حرف دیروز: مشکلات کشور ناشی از تحریم ها است/ حرف امروز: با حذف تحریم همه مشکلات حل نمی‌شود

وزارای دولت یازدهم پیش تر اغلب مشکلات کشور را به تحریم ها گره می زدند و تنها عامل رهایی از آن را رسیدن به توافق و رفع تحریم ها می دانستند؛ اکنون که این توافق حاصل شده و به گفته جناب آقای ظریف وزیر امورخارجه کشورمان تحریم ها پس از امضای توافق بصورت یکجا برداشته خواهد شد، سخن از اینکه با برداشته شدن تحریم ها مشکلی حل نخواهد شد به میان آمده است.