حذف-بازیگر-مشهر-دلیل-رسوایی-اخلاقی- تهرانیوز

۱۷دی
حذف بازیگر مشهر به دلیل رسوایی اخلاقی

حذف بازیگر مشهر به دلیل رسوایی اخلاقی

ریدلی اسکات دلیل اصلی حذف اسپیسی را تصمیمی تجاری دانست و گفت: با این اتهامات جنسی که به اسپیسی وارد شده بود تمام عوامل فیلم آسیب می‌دیدند و فیلم با شکست مواجه می‌شد.