حداقل دستمزد کارگران

۲۱خرداد
دریافتی کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

دریافتی کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریم‌ها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.

۰۸خرداد
تعیین ضریب حداقل دستمزد کارگران و حق بیمه در ۶ ماهه اول ۹۹

تعیین ضریب حداقل دستمزد کارگران و حق بیمه در ۶ ماهه اول ۹۹

در این گزارش ضریب حداقل دستمزد کارگران و حق بیمه در ۶ ماهه اول سال را مشاهده می کنید.

۰۳اردیبهشت
دولت قانون دستمزد کارگران را اصلاح کند

دولت قانون دستمزد کارگران را اصلاح کند

دبیرکل خانه کارگر، گفت: فاصله یک میلیونی میان دستمزد کارگر و کارمند پذیرفتنی نیست و امیدواریم دولت به جای اعمال ماده ۲۴۲ با یک الحاقیه و اصلاحیه قانون دستمزد کارگران را اصلاح کند.

۱۴اسفند
تعیین حداقل دستمزد کارگران در وقت اضافه

تعیین حداقل دستمزد کارگران در وقت اضافه

۱۷روز به پایان سال باقی مانده است اما هنوز جلسات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۹برگزار نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند روی مجموع دریافتی۹۸ کارگران باید یک میلیون و ۱۸۰هزارتومان افزوده شود.