حداقل دستمزد سالیانه

۱۴فروردین
آغاز اجرای بسته جدید دستمزد/ حداقل مزد واقعی چقدر است؟

آغاز اجرای بسته جدید دستمزد/ حداقل مزد واقعی چقدر است؟

در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.