حج ابراهیمی

۲۰آذر
مرحوم صباغیان در همان سال اول حج به مقام قرب‌الهی رسید / اولین خادم اهل بیت(ع) شخص جبرائیل است‌

مرحوم صباغیان در همان سال اول حج به مقام قرب‌الهی رسید / اولین خادم اهل بیت(ع) شخص جبرائیل است‌

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ویژگی‌های بارز مرحوم صباغیان گفت: اگر حج حاجی قبول شود، خداوند در همان سال او را به مقام قرب می‌رساند که برای مرحوم صباغیان این اتفاق افتاد.