حجره

۱۶مرداد
خزان کسب و کار در هزارتوی بازار بزرگ

خزان کسب و کار در هزارتوی بازار بزرگ

بازار بزرگ تهران ماههاست آرام است،خبری از رونق و جنب و جوش قدیمی‌اش نیست.کاسبان فقط برای دلخوشی کرکره حجره‌ها را بالا می‌برند و سکوتی عمیق،اوج ساعات کاری را در هزارتوی بازار در بر گرفته است.