حجت بر شما جوانان تمام است

۰۱بهمن
حجت بر شما جوانان تمام است/انتظار آن است که بر محیط پیرامونی خود اثر گذارید

حجت بر شما جوانان تمام است/انتظار آن است که بر محیط پیرامونی خود اثر گذارید

رهبر معظم انقلاب در پیامی به پنجاه‌ویکمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا تاکید فرمودند: حجت بر شما جوانان تمام است. انتظار آن است که بر محیط پیرامونی خود اثر گذارید.