حجت الله عبدالملکی

۱۰دی
فتنه ۸۸ تحریم جریان‌های سیاسی علیه مردم ایران را به‌دنبال داشت

فتنه ۸۸ تحریم جریان‌های سیاسی علیه مردم ایران را به‌دنبال داشت

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام گفت: لیست تحریم‌های ایران پس از فتنه ۸۸ در دو گروه تحریم‌های کنگره و تحریم‌های رئیس جمهور آمریکا شدیدتر اعمال شد.