حجت الاسلام یاسینی

۲۹تیر
ضرورت تبیین نقشه راه اقتصادی کشور / مقابله با فقر و فساد باید اولویت باشد

ضرورت تبیین نقشه راه اقتصادی کشور / مقابله با فقر و فساد باید اولویت باشد

امام جمعه خاورشهر با تاکید بر ضرورت تبیین نقشه راه اقتصادی کشور گفت: مقابله با فقر و فساد باید اولویت باشد.