حجت الاسلام کرمانی

۰۲بهمن
هدف نهایی از خلقت و وحی بندگی خدای یکتا است

هدف نهایی از خلقت و وحی بندگی خدای یکتا است

معاون رسیدگی به امورمساجد استان تهران اظهار داشت: بهترین معرفی برای شخصیت پیامبر در قرآن است که پیامبر خود را بشری همانند ما خطاب می‌کند با این تفاوت که بر ایشان وحی نازل می‌شود و در نهایت هدف نهایی از خلقت و وحی را در یک جمله یعنی بندگی خدای یکتا بیان می‌کند.