حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد

۰۵مهر
زیرساخت های اقتصادی در توسعه شهری تهران

زیرساخت های اقتصادی در توسعه شهری تهران

مام جمعه موقت تهران در نشست ائمه جماعات شهرداری منطقه ۳ گفت: وجود زیرساخت های اقتصادی، در توسعه شهری تهران قابل مشاهده و ملموس است.