حجت الاسلام هانی الثامر

۲۶خرداد

وحدت شیعه و سنی ضامن برقراری امنیت در عراق است

حجت الاسلام و المسلمین هانی الثامر بیان داشت: حکم جهاد کفایی مرجعیت لرزه بر اندام مستکبران و ابرقدرتان انداخت به حدی که آمریکا ناوگان های جنگی خود را وارد خلیج فارس نموده که صد البته نه بخاطر دفاع از مردم عراق بلکه از ترس طوفان خروشان مردم آمده اند.