حجت الاسلام موسوی میدانی

۲۵دی
جلسه اعضای شورای رسیدگی به امور مساجد نسیم شهر برگزار شد

جلسه اعضای شورای رسیدگی به امور مساجد نسیم شهر برگزار شد

جلسه اعضای شورای رسیدگی به امور مساجد نسیم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.