حجت الاسلام موسوی خاطر

۱۴خرداد
وارثان قیام پانزده خرداد ۴۲ پشتیبان مقام معظم رهبری/برگزاری «تجمع من اجازه نمی دهم» در ورامین

وارثان قیام پانزده خرداد ۴۲ پشتیبان مقام معظم رهبری/برگزاری «تجمع من اجازه نمی دهم» در ورامین

استاد حوزه علمیه و مسئول هماهنگ کننده تجمع من اجازه نمی دهم تاکید کرد: این حرکت برای آن است که مقام معظم رهبری مطمئن شوند که مردم به خصوص نسل قیام کنندگان سال ۴۲ از ایشان حمایت می کنند و تا پای جان برای این حرکت نیز ایستادگی خواهند کرد.