حجت الاسلام قدمی

۲۱شهریور
شفافیت کلید حل مشکلات کشور است / در گشایش اقتصادی دولت زندگی مردم نابود شد
امام جمعه موقت پیشوا:

شفافیت کلید حل مشکلات کشور است / در گشایش اقتصادی دولت زندگی مردم نابود شد

امام جمعه موقت پیشوا با انتقاد به این که دولت گشایش اقتصادی زندگی مردم را نابود کرد گفت: شفافیت کلید حل مشکلات کشور است.