حجت الاسلام علی اکبری در گفتگو با آفتاب ری

۰۹دی
۹ دی روز رونمایی از فطرت والای ملت ایران بود/ فتنه گران باید شرمنده باشند نه با پررویی سرشان را بالا بگیرند و مطالبه کنند

۹ دی روز رونمایی از فطرت والای ملت ایران بود/ فتنه گران باید شرمنده باشند نه با پررویی سرشان را بالا بگیرند و مطالبه کنند

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد تاکید کرد: فتنه گران باید از شرمندگی سرشان را زمین بگذارند، چطور رویشان می شود که مطالبه هم داشته باشند./ در ۹ دی از ذات و فطرت والای ملت ایران رونمایی شد و در واقع این فرصت فراهم شد و باید این روز “ولایت” زنده نگه داشته شود.