حجت الاسلام علی اصغر رستمی

۲۵دی
سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه اولویت های کاری خود را اعلام کرد

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه اولویت های کاری خود را اعلام کرد

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه از بهبود هرم هیأت علمی و ارتقای مقوله پژوهش به عنوان رئوس برنامه های خود در این واحد دانشگاهی یاد کرد.