حجت الاسلام علم الهدای

۰۱آذر
کدام کشور سرزمین عبرت‌هاست

کدام کشور سرزمین عبرت‌هاست

استاد حوزه و دانشگاه گفت: دیدیم صدام خیانت کار به درک رفت و چگونه مرد اما شهدای ما تبدیل به خورشید شدند، در واقع عراق سرزمین عبرت ها است و باید از عبرت‌ها درس گرفت.