حجت الاسلام شجونی

۱۶دی
اصلاح طلبان چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند؟

اصلاح طلبان چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند؟

سفر وزیر ارشاد دولت اصلاح طلبان یکی از خروجی های اصلاح طلبان ما است، از سوی دیگر این افراد اعلام نکرده اند که می خواهند چه چیزی را اصلاح کنند.