حجت الاسلام سندگل

۰۲آبان
روحانی مجروح بدنش را سپر کرد تا قمه به همسرش اصابت نکند / خطر فلج شدن صورت برطرف شده است

روحانی مجروح بدنش را سپر کرد تا قمه به همسرش اصابت نکند / خطر فلج شدن صورت برطرف شده است

به دلیل اینکه حجت الاسلام سندگل برای جلوگیری از اصابت قمه به همسرش وی را در آغوش گرفته و بدنش را سپر می‌کند تمام ضربات به بدن این روحانی وارد می‌شود که از ناحیه صورت، گردن، کتف، پهلو و بازو مصدوم شده است.