حجت الاسلام اصلانی

۲۱دی
ترویج مواد مخدر سیاست مستکبران برای شکست انقلاب است

ترویج مواد مخدر سیاست مستکبران برای شکست انقلاب است

نماینده دفتر آیت الله جوادی آملی در شهرری گفت: استکبار جهانی برای آن که کشور های دنیا را تحت سیطره خود قرار دهد؛ ترویج مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داده است.