حجت الاسلام احد آزادی خواه

۲۲دی
افزایش فاصله طبقاتی عامل پیدایش پدیده «گورخوابی» است/ روحیه اشرافی گری نباید در بین مسئولین وجود داشته باشد/ نهادهای دولتی به فکر حل معضل گورخوابی باشند

افزایش فاصله طبقاتی عامل پیدایش پدیده «گورخوابی» است/ روحیه اشرافی گری نباید در بین مسئولین وجود داشته باشد/ نهادهای دولتی به فکر حل معضل گورخوابی باشند

حجت الاسلام آزادی خواه با بیان اینکه افزایش فاصله طبقاتی عامل پیدایش پدیده «گورخوابی» است، گفت: روحیه اشرافی گری نباید در بین مسئولین وجود داشته باشد و نهادهای دولتی باید به فکرحل معضل گورخوابی باشند.