حجت الاسلام آزادیخواه

۲۲دی
طرح عقیم سازی زنان کارتن خواب براساس چه استدلالی بیان شده است؟/ دولت باید حامی اقشار ضعیف جامعه باشد

طرح عقیم سازی زنان کارتن خواب براساس چه استدلالی بیان شده است؟/ دولت باید حامی اقشار ضعیف جامعه باشد

حجت الاسلام آزادیخواه با بیان اینکه طرح عقیم سازی زنان کارتن خواب براساس چه استدلالی بیان شده است؛ گفت: دولت باید در خصوص ساماندهی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کارتن خواب ها برنامه های منسجمی داشته باشد.