حجت‌الاسلام ادیب‌یزدی

۱۶آذر
حجت‌الاسلام ادیب‌یزدی: برخورد احمدی‌نژاد با روحانی حکیمانه بود

حجت‌الاسلام ادیب‌یزدی: برخورد احمدی‌نژاد با روحانی حکیمانه بود

حجت‌الاسلام ادیب‌یزدی گفت: برخورد احمدی‌نژاد با روحانی حکیمانه بود.