حجاب فاطمی

۱۶فروردین
حجاب فاطمی با حیای علوی جامعه را به تکامل می‌رساند

حجاب فاطمی با حیای علوی جامعه را به تکامل می‌رساند

مدیرامور اجتماعی شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: حجاب فاطمی به تنهایی نمی‌تواند راه گشا باشد و حیای علوی نیز نیاز مبرم جامعه است.