حجاب ستاره اسکندری در ترکیه

۱۸شهریور
سکوت ستاره اسکندری درباره فیلم ترکیه اش شکست!

سکوت ستاره اسکندری درباره فیلم ترکیه اش شکست!

سکوت ستاره اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون پس از دو ماه نسبت به ویدئوی منتشر شده از وی در ترکیه شکست.