حجاب اختیاری

۲۴بهمن
چرا حجاب در ایران اختیاری نیست؟

چرا حجاب در ایران اختیاری نیست؟

یکی از مناقشات و سؤالاتی که برخی افراد در برخی محافل مطرح می کنند، این است که اگر حجاب در جامعه اجباری است، چرا در دیگر کشورهای اسلامی این گونه نیست، همانند لبنان، عراق، مالزی، عربستان و فقط در شهرهای مذهبی آن کشورها بی حجابی دیده نمی شود؟