حتی بر احترام

۱۶آذر
در اسلام علاوه بر حفظ حقوق حیوانات حتی بر احترام در هنگام ذبح نیز تاکید شده است

در اسلام علاوه بر حفظ حقوق حیوانات حتی بر احترام در هنگام ذبح نیز تاکید شده است

در مورد نجس بودن سگ و خوک به این معنی نیست که آن حیوان شر و خبیث است درمورد هوش و وفا داری سگ بسیار گفته شده اما نباید در خانه انسان باشد باید در محل دیگری زندگی کند. نباید با سگ و خوک قاطی شوید ولی باید به آنها رسیدگی شود و مورد آزار قرار نگیرند…