حتماً

۱۴دی
حتماً از جشنواره عمار حمایت خواهیم کرد/نتایج قطعی فیلم‌های فجر تا یک یا دو روز آینده اعلام می‌شود

حتماً از جشنواره عمار حمایت خواهیم کرد/نتایج قطعی فیلم‌های فجر تا یک یا دو روز آینده اعلام می‌شود

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه حتماً از جشنواره عمار حمایت خواهیم کرد گفت: درخواست مشخصی از ما برای کمک نشده است یک درخواست کلی برای حمایت شد که ما هم کلی پاسخ دادیم و در حد توان‌مان به این جشنواره کمک خواهیم کرد.