حبیب حسینقلی زاده

۰۶مهر
تصادف مرگبار آمبولانس با عابر پیاده

تصادف مرگبار آمبولانس با عابر پیاده

با اعزام مراجع انتظامی و قضائی و با توجه به اینکه این حادثه در زمان انجام ماموریت روی داده، پیگیری مراحل قضائی در حال انجام است.