حبیب الله عبدالهی

۲۳فروردین
روایتی خواندنی از دیدار با جانباز مدافع حرم

روایتی خواندنی از دیدار با جانباز مدافع حرم

آقا حبیب فکرش را هم نمی کرد که قرار است چند دقیقه دیگر توی تویوتایی که او، «محمد اینانلو» و ۱۲ نفر دیگر نشسته اند، یک موشک «کورنِت» لعنتی اصابت کند تا همه شهید شوند؛ همه جز او!