حبیب الله بیطرف

۱۷مرداد
حبیب الله بیطرف کیست؟

حبیب الله بیطرف کیست؟

حبیب‌الله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی در سمت وزیر نیرو در دولت دوازدهم انتخاب شده است.